FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ बिरुद्धको AstraZeneca खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना

कोभिड १९ बिरुद्धको भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धि सूचना

अव्यवस्थित पसल, टहरा ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि सुचना

कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप भेरोसिल प्रथम मात्रा लगाउने सम्बन्धी सुचना

कम्पुटर सीप क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य ज्युहरु,सबै)

Pages