FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि वस्तुगत टेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

सीप विकास तालिमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना।

Consultant MDGP र स्टाफ नर्सको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

सूचना प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना।

सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

Pages