FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सि. सि. टि. भी)

आ.व. ०७८/७९ को लागि गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र भित्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा,माटो,स्लेट,खरिदुंगा तथा सिमेन्टलाई आबश्यक पर्ने कच्चा प्रदार्थ आदि प्राकृतिक श्रोतहरुको निकाशी कर असुल गर्ने सम्बन्धी (पुनः प्रकाशित))

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७८/७९ को लागि गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र भित्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा,माटो,स्लेट,खरिदुंगा तथा सिमेन्टलाई आबश्यक पर्ने कच्चा प्रदार्थ आदि प्राकृतिक श्रोतहरुको निकाशी कर असुल गर्ने सम्बन्धी

Pages