FAQs Complain Problems

गोदावरी कुण्ड, बज्रबाराही मन्दिर र सन्तानेश्वर मन्दिर

Read More

देवीचौरबाट हेर्दाको दृश्य

Read More

भट्टेडाँडाको रडार टावर

Read More

समबन्ध बिच्छेद गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

       सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

  • अदालतको निर्णयको प्रतिलिपि
  • दुलाहा दुलहीको नागरिकता
  • सूचना फाराम

बिबाह दर्ता गर्न पेश गर्नु कागजातहरु के के हुन् ?

       बिबाह दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

  • दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • दुलाहा दुलहीको फोटो
  • सूचना फाराम

Pages

जनप्रतिनिधि

श्री गजेन्द्र महर्जन
नगर प्रमुख
९८५१२६००१६
श्री मुना अधिकारी
उप– प्रमुख
९८५१२३५४००

पदाधिकारी

सन्तबहादुर बस्नेत
सूचना अधिकारी
९८४१९३६९६३
श्री कृष्णप्रसाद जैशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५१२५००१६

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- स्थानीय तह
सेवा शुल्कः- रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) दुलाहा दुलहीको नागरिकताको फोटोकपी 

२) दुलाहा दुलहीको फोटो 

३) तिन पुस्ते विवरण 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सूचक
सेवा दिने कार्यालयः- स्थानीय तह
सेवा शुल्कः- रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मृतकको नागरिकता 

२) सूचकको नागरिकता 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  बाबुआमाको नागरिकता