FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधुनिक कृषि उपज बजारस्थलको DPR तयार गर्ने कार्यका लागी प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा

उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा

५-११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई कोभिड-१९ बिरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगरको नीतिहरु उपर अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

Pages