FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

        मृत्यु दर्ता गर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात

  • सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र
  • मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • सूचना फाराम